IK Junkeren

Klubbhåndboka

Klubbhåndboka

Klubbhåndboka (vedlagt) skal svare på de viktigste spørsmålene om IK Junkeren (IKJ) og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Dokumentet gir en oversikt over klubben, ansvar og myndighetsområder, samspillet mellom enhetene, og de retningslinjene som gjelder for arbeidet i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres, og den skal vise nye medlemmer hva klubben står for.

Klubbhåndboka skal være et arbeidsverktøy for alle frivillige, utøvere, foreldre, styrer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Nødvendige oppdateringer for den daglige drift gjøres fortløpende, og større endringer gjøres på årsmøte.

KLUBBSTYRT  ||  JUNKEREN-GLEDE  ||  JUNKEREN-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

Klubben for oss - Klubben for meg!"


IK Junkeren
P.B. 3504 Stordalen, 8087 BODØ | EPOST post@junkeren.no | FACEBOOK facebook.com/ikjunkeren

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift