INNKALLING ÅRSMØTE JUNKEREN FOTBALL

Årsmøte Junkeren Fotball avholdes 13. mars kl. 18.00 i Klubbhytta

Til medlemmene i IK Junkeren Fotball

22/02-19 Bodø

Innkalling til årsmøte i IK Junkeren Fotball

Styret innkaller herved til årsmøte i IK Junkeren Fotball

Årsmøtet avholdes den 13. mars Kl. 18.00 i Klubbhytta til IK Junkeren.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til post@junkeren.no. Vedlagt mal skal brukes (se øverst til høyre, under "vedlegg").

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.junkeren.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Sosiale medier

Gi oss din støtte!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift