Klubben hedret ildsjelene under årsmøte

IK Junkeren avholdt i går klubbens årsmøte og delte ut heder og ære til noen flotte ildsjeler.

Klubbens årsmøte ble i går avholdt i Klubbhytta. Ikke mange tok turen, men de fremmøtte fikk lagt fram årsrapporten for 2018 som viste et underskudd på kr. 23.826. Et kjedelig, men lite dramatisk underskudd i en klubb som omsatte for drøyt 6,25 millioner i 2018.

Underskuddet skyldes ulike faktorer som endring av økonomiske rutiner der periodisering slår inn negativt for resultatet i 2018. I tillegg opplevde man diverse økte kostnader som feks hall- og baneleie som fra 2017 har økt med kr. 136.000. Totalt brukte klubben nesten 1,1 million på hall- og baneleie i 2018.

Til tross for et lite underskudd er klubbens økonomiske situasjon betryggende med en solid egenkapital på kr. 1.145.610.

Hovedstyrets fokus har i 2018 bært preg av å reforhandle, samt inngåelse av nye samarbeidsavtaler, sette fokus på å forsterke IK Junkerens klubbidentitet, jobbe frem løsning for ny hjemmeside, nytt økonomisystem, nedsatt anleggskomite som ser på ulike løsninger, samt konstituering av nytt fotballstyret.

Videre takker hovedstyret for innsatsen som legges ned av de frivillige. I tillegg til medlemskontingent, aktivitetsavgift og tilskudd, legges det ned mye dugnadsarbeid fra medlemmer og foreldre. Klubben er helt avhengig av denne dugnadsviljen og det rettes en stor takk til alle som stiller opp for IK Junkeren.

Nye ansikt inn i styret

Noen av klubbens ildsjeler takket av og nye ble valgt inn. I hovedstyret takket følgende for seg: Hanne Helen Bragstad (nestleder), Bjørn Inge Furunes (leder håndballgruppa) og Kristina Rabben (økonomiansvarlig). Inn kom Kine Willumsen (nestleder), Tor Skaugerud (leder håndballgruppa) og Børge Bøyum (økonomiansvarlig).

Styret består nå av Hans Petter Horsgaard (leder), Kine Willumsen (nestleder), Børge Bøyum (økonomiansvarlig), Håvard Breivik (leder fotball), Tor Skaugerud (leder håndball), Andre Sinius Johnsen (styremedlem) og Jarle Neef (styremedlem). Varamedlemmer: Silje Jansen Rydmark og Erik Eggesvik.

I tillegg til nye ildsjeler inn i hovedstyret ble det også valgt ny kontrollkomite som nå består av Trud Berg, Espen Pedersen og Anne Fossgård.

I valgkomiteen fortsetter Martin Steinholt og Hilde Løberg, mens Christine Bøckmann-Wilson er ny.

Styret og administrasjon ønsker å takke de avtroppende for deres engasjement og vilje til å utvikle IK Junkeren i riktig retning.

Årets hederspris delt ut til Martin Steinholt

Årets hederspris beæres Martin Steinholt som gjennom mange år har vist et særdeles godt engasjement for Junkeren. Som trener har Martin bidratt med sitt gode humør og sin evne til å skape et positivt miljø og et godt fellesskap for sine utøvere. Martin har stått opp for jentefotballen i Junkeren og gjennom sin verbale positive munndiare (smilefjes) har ytret sine velmente ytringer på en særdeles positiv måte. Gjennom sitt nettverk og joviale personlighet har Martin også gjennom flere år bidratt med å forme Junkeren med de rette kloke hoder inn i klubbens styre. Et særdeles positivt bidrag som har formet Junkeren til det klubben er i dag.

Årets hederspris går vell fortjent til en evig klubblegende, Martin Steinholt.

Sosiale medier

Gi oss din støtte!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift